Gwaith Haearn Shon Eilian: amdanom ni

Gwaith Haearn Shon Eilian - arwydd y gweithdySefydlwyd Gwaith Haearn Shon Eilian ym 1997 gan Shon Eilian Jones.  Ehangodd y busnes yn sydyn iawn ac ers hynny mae o wedi symud i adeilad mwy ar Stâd Ddiwydiannol Cibyn yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru.

Mae’r adeilad newydd ddigon mawr i ddarparu ar gyfer prosiectau mawr ac adrannau adeileddol.  Mae gan y gweithdy gyfarpar helaeth a chanddo’r hyblygrwydd i gynllunio a chynhyrchu adeileddau mawr a bach.

Mae’r cwmni’n defnyddio weldwyr wedi’u codio (DNV i EN287-288 ar Alwminiwm, Dur Gloyw a Dur Carbon).  Mae ein staff yn ymfalchïo mewn sicrhau gwasanaeth o ansawdd a chynhyrchu cynhyrchion celfydd sy’n gwrthsefyll prawf amser.

Rydym yn gweithredu atebion arbenigol o wneuthuriad i arsefydliad.  Rydym yn anelu at fodloni ein cwsmeriaid drwy gwblhau’r gwaith i’r safon uchaf posibl.   Mae ein prisiau cystadleuol, cyflymder y gwaith a’n sylw i fanylder yn sicrhau fod ein cwsmeriaid yn dod yn eu holau.  Rydym yn cyflenwi’r cynnyrch a’r gwasanaeth cywir a sicrhau gwerth am arian.  Dyna pam bod ein holl gwsmeriaid yn ein defnyddio dro ar ôl tro.

Rydym yn cymryd Iechyd a Diogelwch o ddifrif yn ein hadeiladau ni yn ogystal â rhai ein cwsmeriaid. Rydym yn cydymffurfio’n llawn gyda’r holl ddeddfwriaethau a chanllawiau Iechyd a Diogelwch perthnasol.  Ar gyfer gwaith yn cynnwys arsefydlu, mae risg Iechyd a Diogelwch yn cael ei ddynodi’n glir. Cynllunnir y gwaith i isafu’r risgiau hynny ac os na ellir osgoi risg, yna cymerir yr holl ragofalon ac amddiffyniadau priodol.  Mae gan ein gweithwyr y cymwysterau Iechyd a Diogelwch priodol ac maen nhw’n derbyn hyfforddiant rheolaidd yn y maes pwysig hwn. Mae bob gweithiwr yn cael ei hyfforddi mewn arferion gweithio diogel a sut i weithredu’r holl beiriannau’n ddiogel a chyfrifol.

Mae ein hanes balch dros 10 mlynedd yn cynnwys gweithio gyda chwsmeriaid megis: